תמונת מנוי: בטיפול

בטיפול

מדעים ופסיכולוגיה
עונה: 2018/2019
מפגשים במנוי: 4

פרטים נוספים

מרצה: הפסיכולוגית ד"ר נירה כפיר, ראש מכון "מעגלים" לטיפול וייעוץ פסיכולוגי


התוכנית:

14/11/18
טיפול במצבי משבר

כיצד מגדירים משבר? ההבדלים בין טיפול לבין התערבות במשבר.  בהתבסס על דוגמאות מן הקליניקה נעמוד על סוגי משברים ועל הנסיבות שהולידו טיפול קצר מועד.

12/12/18
טיפול ממוקד-מטרה ומכוון-שינוי

האם כל טיפול אמור לחולל שינוי? נעמוד על ההבדלים בין שינוי טוטאלי לבין שינוי בתוך המבנה הקיים. נדגים בעזרת מקרים מהקליניקה.

09/01/19
טיפול משפחתי

נציג את מודל הטיפול המשפחתי לעומת הטיפול האינדיווידואלי. נתייחס לדוגמאות נשל טיפול משפחתי פרדוקסלי.

06/02/19
להיות או לא להיות: שאלות קיומיות מגיל הנעורים ועד לגיל הרביעי

נעמוד על אבדן החשק לחיות ועל איומי התאבדות: האם מדובר בסחיטה רגשית או במצוקה אמיתית? נדון ברגשות אשמה של מי שנשאר בחיים.

 

המפגשים מתקיימים בימי רביעי, בין השעות 10:00-11:30
מרכז וייל, רח' הנוטע 4, כפר-שמריהו


שכ"ל ל - 4 מפגשים: 390 ש"ח

הרצאות הכלולות בסדרה

הרצאה תאריך בשעה
בטיפול | 14/11/18

טיפול במצבי משבר
מרצה: הפסיכולוגית ד"ר נירה כפיר

14/11/2018 10:00 פרטים נוספים
בטיפול | 12/12/18

טיפול ממוקד-מטרה ומכוון-שינוי
מרצה: הפסיכולוגית ד"ר נירה כפיר

12/12/2018 10:00 פרטים נוספים
בטיפול | 09/01/19

טיפול משפחתי
מרצה: הפסיכולוגית ד"ר נירה כפיר

09/01/2019 10:00 פרטים נוספים
בטיפול | 06/02/19

להיות או לא להיות: שאלות קיומיות מגיל הנעורים ועד לגיל הרביעי
מרצה: הפסיכולוגית ד"ר נירה כפיר

06/02/2019 10:00 פרטים נוספים
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים