תמונת מנוי: מסע בשבילי התנ"ך

מסע בשבילי התנ"ך

היסטוריה, אקטואליה וישראליות
עונה: 2017/2018
מפגשים במנוי: 8

פרטים נוספים

"מסע בשביל התנך" - איוב, משלי והמגילות 

מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו
רב קהילת רמב"ן, שכונת קטמון, ירושלים

בשנה הקרובה נקרא בספרי החכמה איוב, משלי והמגילות ונגיע לקו הסיום של התנ"ך עם ספר דברי הימים.

התוכנית:

15/11/2017    
ספר איוב

מקומו של השטן במסורת ישראל.

27/12/2017    
ספר משלי

קליטת ודחיית ספרי החכמה בתנך.

10/01/2018    
מגילת שיר השירים

על החול ועל הקודש בשירת המקרא.

14/02/2018    
מגילת אסתר

הפרודיה והריאליה בסיפור המגילה.

07/03/2018    
ספר דניאל

ספרות אפוקליפטית שנכנסה למקרא.

02/05/2018    
ספר דברי הימים

על הנרטיב ההיסטורי של שבי ציון.

23/05/2018    
ספר דברי הימים ב'

נביאים שנבראו בספר דברי הימים.

20/06/2018    
"מיזם 929" - סוף הדרך

המפגשים מתקיימים בימי רביעי בשעות 17:30-19:00
במוז"א - מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון 2 רמת-אביב


שכ"ל - 8 מפגשים750 ש"ח

הרצאות הכלולות בסדרה

הרצאה תאריך בשעה
מסע בשביל התנ"ך | 15/11/2017

ספר איוב - מקומו של השטן במסורת ישראל.
מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו

15/11/2017 17:30
מסע בשביל התנ"ך | 27/12/2017

 ספר משלי - קליטת ודחיית ספרי החכמה בתנך.
מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו

27/12/2017 17:30
מסע בשביל התנ"ך | 10/01/2018

מגילת שיר השירים - על החול ועל הקודש בשירת המקרא.
מרצה: 
הרב ד"ר בנימין לאו

10/01/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך | 14/02/2018

מגילת אסתר - הפרודיה והריאליה בסיפור המגילה.
מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו

14/02/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך | 07/03/2018

ספר דניאל - ספרות אפוקליפטית שנכנסה למקרא.
מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו

07/03/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך | 02/05/2018

ספר דברי הימים - על הנרטיב ההיסטורי של שבי ציון.
מרצה: 
הרב ד"ר בנימין לאו

02/05/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך | 23/05/2018

ספר דברי הימים ב' - נביאים שנבראו בספר דברי הימים.
מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו

23/05/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך | 20/06/2018

"מיזם 929" - סוף הדרך
מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו

20/06/2018 17:30
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים